REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

na stanowisko

Specjalista ds. dostępności

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub student ostatniego roku studiów,
 • osoba z niepełnosprawnością motoryczną poruszająca się przy użyciu sprzętu ortopedycznego z nienaruszoną motoryką kończyn górnych,
 • dobra znajomość programu MS Office (word, excel),
 • systematyczność i dobra organizacja pracy pod presją czasu, umiejętność zarządzania czasem, zaangażowanie i samodzielność w działaniu, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, nienaganna kultura osobista.

Znajomość:

 • Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Konwencji praw osób niepełnosprawnych.

Opis stanowiska:

 • monitorowanie wprowadzanych zmian z zakresu dostępności w obiektach Uniwersytetu,
 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych działań,
 • udział w pracach Zespołu Ekspertów ds. Dostępności,
 • uczestniczenie w tworzeniu procedur w zakresie dostępności,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności zespołu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

Dokumenty na konkursy należy składać do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, ul. Śląska 11A, 25-328 Kielce.

Termin składania dokumentów 6 marca 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Stanowisko współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób  z niepełnosprawnościami” POWR.03.05.00-00-A023/19 w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” w Osi III POWER

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-02-26
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-02-26 10:45:39
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-02-27 10:28:44

Liczba wyświetleń strony: 938

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka