Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza nabór

na stanowisko inspektora ochrony danych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: prawnicze),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm., RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2018 poz. 395, ze zm.),
 • wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dobra znajomość obsługi programów biurowych oraz systemów informacji prawnej,
 • dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Zakres zadań:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO
  oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im
  w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich
  o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO,
  oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

 

Dokumenty należy złożyć do dnia 6 listopada 2020 r., 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria z dopiskiem na kopercie „Dział Kadr - konkurs”).

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-10-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-10-21 09:11:28
Data aktualizacji:2020-10-21 09:11:29

Liczba wyświetleń strony: 595

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka