OFERTA PRACY NA STANOWISKU DOKTORANT STYPENDYSTA

 

Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Opis stanowiska pracy: Badacz ze statusem doktoranta szkoły doktorskiej (dyscyplina nauki biologiczne)

Wymagania:

  1. stopień magistra nauk biologicznych, biotechnologicznych
    doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej, biofizyki, mikrobiologii oraz nowoczesnych technik mikroskopowych.
  2. Umiejętność pracy w zespole;
    dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków
    silna motywacja do pracy
    bardzo dobra znajomość języka angielskiego niezbędna w celu prezentowania wyników badań na międzynarodowych konferencjach i w pisaniu publikacji naukowych.

 

Opis zadań:

Przeprowadzenie badań eksperymentalnych dotyczących właściwości przeciwbakteryjnych endolizyn fagowych modyfikowanych nanocząsteczkami dendrytycznymi przeciwko bakteriom gram ujemnym. Temat projektu: ,,Nanocząstki dendrytyczne jako czynnik wzmacniający właściwości przeciwbakteryjne endolizyn pochodzenia fagowego przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Ocena właściwości przeciwbakteryjnych’’ (kierownik- dr hab. Karol Ciepluch).

Udział w przygotowywaniu dokumentacji wewnętrznej i publikacji naukowych. Prezentacja wyników na międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Warunki przyznania stypendium naukowego:

- Kandydat musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i zostać przyjęty.
 

Termin składania ofert:

2022-10-26, 23:59 czasu polskiego (GMT+1)

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przewiduje po 26  października 2022.

 

Forma składania ofert:

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: karol.ciepluch@ujk.edu.pl w terminie do 26 października 2022 podając w tytule „<Imię.Nazwisko> - Konkurs na stypendium naukowe SONATA-17”.

Warunki zatrudnienia:

- Przedmiotem konkursu jest grant stypendialny w wysokości 4 000 PLN miesięcznie brutto
- Okres realizacji zadań: 1.12.2022-30.09.2025
- Kandydat musi wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i zostać przyjęty.
Laureat konkursu zostanie włączony w prace zespołu dr hab. Karola Cieplucha

 

Dodatkowe informacje:

Kandydat powinien przesłać list motywacyjny z adnotacją, iż weźmie udział w rekrutacji do szkoły doktorskiej w listopadzie zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkoły doktorskiej w sekcji nauk biologicznych. Dodatkowo kandydat musi przesłać CV uwzględniają dotychczasowe osiągnięcia naukowe np. lista publikacji czy też staże zagraniczne. Wymagana jest również opinia promotora pracy magisterskiej oraz kopia dyplomu magisterskiego;

Dokumenty musza zawierać informacje o „Zgodzie na przetwarzanie danych”.

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja konkursowa ocenia wnioski kandydatów zgodnie z kryteriami zawartymi w REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI i przyznaje stypendium naukowe jednemu kandydatowi.

Kontakt: dr hab. Karol Ciepluch

e-mail: karol.ciepluch@ujk.edu.pl

metryczka

Wytworzył:Agnieszka Bygar
Data wytworzenia:2022-10-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-10-17 11:56:02
Data aktualizacji:2022-10-17 11:56:02

Liczba wyświetleń strony: 661

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka