OFERTA PRACY NA STANOWISKU DOTKORANTA

 

 

Nazwa stanowiska: Doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

 

Opis stanowiska pracy: Doktorant w zakresie teoretycznej fizyki hadronów

Wymagania:

1) stopień magistra z fizyki teoretycznej, cząstek elementarnych lub fizyki jądrowej w momencie mianowania

2) dobre umiejętności analityczne i programistyczne;

3) doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim;

4) umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.

 

Opis zadań:

Poszukujemy wybitnych kandydatów z udokumentowanymi osiągnięciami do pracy nad teoretycznymi aspektami fizyki hadronowej.

 

Kryteria oceny:

1) osiągnięcia badawcze kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych;

2) nagrody za prowadzenie badań, stypendia, nagrody i doświadczenie naukowe zdobyte poza jednostką badawczą kandydata, w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2020-09-15, 23:59 GMT +1

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przewiduje się w drugiej połowie września 2020 r.

Forma składania ofert:

Aplikacje wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami muszą być sporządzone w języku angielskim, a następnie przesłane na adres mailowy: fgiacosa@ujk.edu.pl

 

Warunki zatrudnienia:

Stanowisko doktoranta od listopada 2020 r. do września 2024 r

Pozycja składa się z dwóch części: pierwsza część (na okres 2 lat, począwszy od 1/10/2020) jest finansowana w ramach projektu NCN. Zatrudnienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy stypendialnej. Wynagrodzenie wynosi 5000 PLN brutto miesięcznie (ok. 1200 EUR).

Druga część (trzeci i czwarty rok, począwszy od 10.10.2022) doktoratu będzie finansowana poprzez regularne stypendium uniwersytetu UJK (wynagrodzenie brutto wyniesie również około 5000 zł brutto).

Zatrudnienie w projekcie jest możliwe pod warunkiem, że kandydat ma status doktoranta od 1 listopada 2020 r. na polskiej uczelni / uniwersytecie, najkorzystniej w Szkole Doktorskiej UJK (może to być również inna szkoła doktorska / studia doktoranckie).

Szkoła Doktorska UJK zaprasza laureatów stypendium do złożenia wniosku - procedura rekrutacyjna dla przyszłych doktorantów kończy się w październiku 2020 r. Podczas tej procedury wygrane stypendium w ramach projektu badawczego zostanie zakwalifikowane jako wybitne osiągnięcie naukowe. Po pomyślnym zakończeniu procedury rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w UJK Kielce, aplikant zostanie doktorantem.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszone stanowiska zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Rola symetrii i anomalii QCD w fenomenologii mezonów,

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zamówienie nr. UMO-2019/33 / B / ST2 / 00613

Główny badacz: prof. Francesco Giacosa

Projekt realizowany jest w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Oczekuje się, że wybrany kandydat przyczyni się do:

1) opracowania modeli mezonów;

2) nauczy się i wykonywa obliczenia w ramach teoretycznych podejść do pola kwantowego

3) implementacji analitycznych i numerycznych

4) porównania z wynikami eksperymentów i prognozami dla przyszłych eksperymentów

5) aktywnej współpracy z innymi członkami grupy

6) przygotowania publikacji i prezentacji wyników na konferencjach

7) udziału w programie doktoranckim UJK

 

Data rozpoczęcia powyższej pozycji to 1 listopada 2020 r

Wyniki selekcji wybranego kandydata będą ogłoszone nie później niż 30 września 2020 r.

Wniosek musi zawierać:

- życiorys

- podsumowanie działań badawczych (w tym publikacji naukowych i udziału w konferencjach),

- krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych,

- dokumenty / certyfikaty związane z „Warunkami przyznania stypendium naukowego”

(patrz wyżej)

- dwa listy referencyjne (wysyłane na adres fgiacosa@ujk.edu.pl przez recenzentów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora)

 

Główny badacz zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata, jeśli zdecyduje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w tej ofercie.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnie odzwierciedlić różnorodność społeczną i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów bez względu na pochodzenie.

 

Kontakt: Prof. Dr. Francesco Giacosa, Email: fgiacosa@ujk.edu.pl

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-10 10:20:01
Data aktualizacji:2020-06-10 10:20:01

Liczba wyświetleń strony: 1643

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka