OFERTA PRACY NA STANOWISKU POST-DOC

 

 

Nazwa stanowiska: Post-doc

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

 

Opis stanowiska pracy: Badacz ze stopniem doktora. Zakres badań: fizyka teoretyczna hadronów.

Wymagania:

1) Doktorat z fizyki w momencie mianowania

2) dobre umiejętności analityczne i programistyczne

3) doskonałe umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim

4) umiejętność pracy w międzynarodowym zespole.

 

Opis zadań:

Poszukujemy wybitnych kandydatów z udokumentowanymi osiągnięciami w pracy nad teoretycznymi aspektami fizyki hadronowej.

 

Kryteria oceny:

1) osiągnięcia badawcze kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach / czasopismach naukowych;

2) nagrody za prowadzenie badań, stypendia, nagrody i doświadczenie naukowe zdobyte poza jednostką badawczą kandydata, w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2020-07-31 23:59 czasu polskiego (GMT+1)

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przewiduje się w sierpniu 2020.

Forma składania ofert:

Wnioski zawierające wszystkie załączniki (list motywacyjny, w tym krótki opis 2 najważniejszych publikacji wnioskodawcy, cv, kopia dyplomu doktora), należy przesłać elektronicznie na adres fgiacosa@ujk.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Stanowisko jest dostępne przez okres 2 lat (24 miesiące).

Zatrudnienie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenie wynosi 8358,41 PLN brutto miesięcznie.

 

Dodatkowe informacje:

Ogłoszone stanowisko zostanie zrealizowane w ramach projektu:

Rola symetrii i anomalii QCD w fenomenologii mezonów,

finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zamówienie nr. UMO-2019/33 / B / ST2 / 00613

Główny badacz: prof. Dr Francesco Giacosa

Projekt realizowany jest w UJK Kielce

 

Oczekuje się, że wybrani kandydaci przyczynią się do:

1) opracowania modeli mezonów;

2) nauczą się i wykonają obliczenia w ramach teoretycznych podejść do pola kwantowego

3) implementacji analitycznych i numerycznych

4) porównania z wynikami eksperymentów i prognozami dla przyszłych eksperymentów

5) aktywnej współpracy z innymi członkami grupy

6) przygotowania publikacji i prezentacji wyników na konferencjach

Data rozpoczęcia powyższej pozycji to 1/10/2020

 

Wniosek musi zawierać (wszystkie pliki w formacie pdf):

- życiorys

- podsumowanie działań badawczych (w tym publikacji i udziału w konferencjach),

- krótkie oświadczenie o zainteresowaniach badawczych, w tym informacje o dwóch najważniejszych publikacjach autora

- dokumenty / certyfikaty związane z „Kryteriami oceny”

- nazwiska i adresy e-mail dwóch starszych naukowców, którzy mogą dostarczyć list referencyjny, jeśli zostaną o to poproszeni

 

Główny badacz zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata, jeśli zdecyduje, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań określonych w tej ofercie.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnie odzwierciedlić różnorodność społeczną i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów bez względu na pochodzenie.

 

Kontakt: prof. Dr Francesco Giacosa

E-mail: fgiacosa@ujk.edu.pl

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-10 10:19:17
Data aktualizacji:2020-06-10 10:19:18

Liczba wyświetleń strony: 1779

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka