Zarządzenie nr 2/2012

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 20 stycznia 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 26/2005 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie Regulaminu zamówień publicznych  w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W Regulaminie zamówień publicznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 26/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2005 roku uchyla się załączniki nr 1, nr 2, nr 2A i nr 3.

2.      W zarządzeniu, o którym mowa w ust.1  wprowadza się nowe załączniki nr 1, nr 2, nr 2A, nr 3 i nr 4 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

3.      Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 11:07:40

Liczba wyświetleń strony: 2308

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka