INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Zarządzania

Data ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Termin składania ofert: 11.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 12.01.2019 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Joanna Rudawska

Uzasadnienie: Komisja konkursowa oceniła dorobek naukowy doktor Joanny Rudawskiej jako wartościowy pod kątem zatrudnienia na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Potwierdzeniem wysokiej oceny pracy naukowo-badawczej jest wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr Joanny Rudawskiej przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 12 października 2018. Przed i po uzyskaniu stopnia doktora Joanna Rudawska posiada udokumentowane, aktywne uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych realizowanych z jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi. Oprócz tego aktywnie uczestniczyła w konferencjach zagranicznych przed doktoratem i wykazała publikacje zagraniczne. Jednocześnie udokumentowała znaczną aktywność naukowo-badawczą po uzyskaniu stopnia doktora. Potwierdzeniem udziału w projekcie międzynarodowym są już dwie publikacje krajowe, jedna przyjęta do druku i druga w trakcie recenzji wydawniczych (czasopisma z listy B MNiSW). Ponadto organizowała warsztaty dla studentów. Wobec tych argumentów dorobek naukowo-badawczy dr Joanny Rudawskiej jest satysfakcjonujący, co przemawia za rekomendacją tej kandydatki do zatrudnienia z dniem 25 lutego 2019 r., na stanowisku adiunkta, na podstawie umowy o pracę.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-15 09:17:11
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-01-18 13:27:00

Liczba wyświetleń strony: 1028

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka