Nazwa wydziału

Wydział Humanistyczny

Stanowisko

PROFESOR UCZELNI

Dziedzina nauki

Nauki humanistyczne/ językoznawstwo (językoznawstwo germańskie)

 

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

1 maja 2020 r.

Opis ogłoszenia

 1. OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

 •  stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (a także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa),
 • doświadczenie w badaniach nad składnią i semantyką języka niemieckiego,
 • znajomość współczesnych paradygmatów językoznawczych,
 • doświadczenie w badaniach naukowych nad składnią, semantyką i/lub przekładoznawstwem,
 • dobrze widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć obejmujących praktykę i teorię tłumaczenia,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych,
 • udział w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych (lub międzynarodowych),
 • prowadzenie badań naukowych w wyżej wymienionych specjalnościach,
 • publikacje w wyżej wymienionych specjalnościach,
 • doświadczenie organizacyjne.

 

 1. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:
 • podanie,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 • informacja o doświadczeniu w pozyskiwaniu środków w konkursach krajowych lub zagranicznych,
 • wykaz prowadzonych zajęć;
 • oświadczenie, że w razie podjęcia pracy Uniwersytet Jana Kochanowskiego będzie podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata.

 

 

                                                                   

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Dokumenty należy  składać w   Sekretariacie  Instytutu  Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17, w terminie do 1.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 8.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa  oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego.

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dokumenty do pobrania:
Konkurs-Profesor-germ-wersja-ang 29032020.docx
Data wytworzenia:2020-04-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-04-14 08:09:24
Rozmiar pliku:662.8 KB
Liczba pobrań:1

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-04-09
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-04-14 08:09:23
Data aktualizacji:2020-04-14 08:09:24

Liczba wyświetleń strony: 459

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka