INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni (2 stanowiska)

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki

Data ogłoszenia: 16.04.2020 r.

Termin składania ofert: 01.06.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 04.06.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydaci, którzy wygrali konkurs: dr hab. Eliza Jabłońska i dr hab. Wojciech Jabłoński

Uzasadnienie: dokumenty złożone przez dr hab. Elizę Jabłońską i dr. hab. Wojciecha Jabłońskiego w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Kandydaci spełnili wymagane kryteria. Komisja pozytywnie oceniła dorobek naukowy i dydaktyczny dr hab. Elizy Jabłońskiej i dr. hab. Wojciecha Jabłońskiego i jednogłośnie poparła ich zatrudnienie.

 

 

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-06-19
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-06-19 10:10:06
Data aktualizacji:2020-06-19 10:10:07

Liczba wyświetleń strony: 475

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka