INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent dydaktyczny

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Data ogłoszenia: 08.07.2021 r.

Termin składania ofert: 09.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 16.07.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 6

Kandydat, który wygrał konkurs: Aleksandra Karyś

Uzasadnienie: W toku postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa stwierdziła, iż kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Pani mgr Aleksandra Karyś wykazała duży potencjał do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach kształcenia nauczycieli. Orientowała się w strukturze CEN i zadaniach realizowanych przez tę jednostkę.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-08-17
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2021-08-18 08:58:52
Data aktualizacji:2021-08-18 08:58:53

Liczba wyświetleń strony: 590

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka