INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogii i Psychologii

Data ogłoszenia: 22.07.2022 r.

Termin składania ofert: 23.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 6.09.2022 r.

Ilość etatów: 2

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydaci, którzy wygrali konkurs:

Dr hab. Katarzyna Parys

Dr hab. Sławomir Olszewski

Uzasadnienie: Spełnienie wymogów oczekiwanych od profesora uczelni w dyscyplinie pedagogika, kierunku pedagogika specjalna. Zainteresowania naukowe wyłonionych kandydatów wpisują się w obszary badań naukowych prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz w potrzeby dydaktyczne jednostki.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-09-08
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-09-08 15:00:05
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-09-08 15:02:09

Liczba wyświetleń strony: 323

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka