INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent w zakresie wokalistyki

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Muzycznej

Data ogłoszenia: 24.07.2019 r.

Termin składania ofert: 10.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 19.09.2019 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Katarzyna Lisowska

Uzasadnienie: Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydaci spełnili wymogi formalne.  Komisja wzięła pod uwagę dorobek kandydatów w zakresie śpiewu estradowego i muzyki rozrywkowej, który ściśle wiąże się z kształceniem prowadzonym w Instytucie Edukacji Muzycznej. W wyniku tajnego głosowania komisja jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę mgr K. Lisowskiej.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-10 09:31:12
Data aktualizacji:2019-10-10 09:31:12

Liczba wyświetleń strony: 708

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka