INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

 

Konkurs na dwa stanowiska adiunktów (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, w Katedrze Ekonomii i Finansów.

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Data ogłoszenia: 1.08.2022 r.

Termin składania ofert: 7.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  23.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: -

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z dokumentami postanowiła nie rekomendować Władzom Uczelni kandydata na stanowisko adiunkta, gdyż uznała, że nie spełniają oni wymogów merytorycznych.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-11-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-11-14 08:04:29
Data aktualizacji:2022-11-14 08:04:29

Liczba wyświetleń strony: 563

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka