INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut  Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 14.06.2023  r.

Termin składania ofert: 15.07.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 19.09.2023 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Paweł Chabielski

Uzasadnienie: Pan dr Paweł Chabielski spełnił wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z dyscypliną, znaczący dorobek naukowy oraz zna specyfikę jednostek systemu bezpieczeństwa w regionie.

W wyniku tajnego glosowania Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Kandydata.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-10-05
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-10-05 14:29:05
Data aktualizacji:2023-10-05 14:29:06

Liczba wyświetleń strony: 589

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka