INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Data ogłoszenia: 09.02.2022 r.

Termin składania ofert: 11.03.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  25.03.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Leszek Michalczyk

 

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wykształcenie (w tym przede wszystkim dyscyplinę naukową, w zakresie której kandydat uzyskał stopień naukowy doktora), doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy, postanowiła zarekomendować do zatrudnienia na stanowisku adiunkta kandydaturę dr. Leszka Michalczyka

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-05-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-05-13 10:04:34
Data aktualizacji:2022-05-13 10:04:35

Liczba wyświetleń strony: 296

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka