Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Sztuk Wizualnych

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Sztuki

Data ogłoszenia: 6.10.2022 r.

Termin składania ofert: 7.11.2022 r. godz. 9.00

Termin rozstrzygnięcia: 8.11.2022 r.

Ilość etatów: 1

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: Dr Magdalena Leśniak

Uzasadnienie: Komisja konkursowa rekomenduje kandydatkę o udokumentowanym dorobku artystycznym w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, dorobku kuratorskim oraz edukacyjno-animacyjnym z zakresu upowszechniania sztuki. Dr Magdalena Leśniak otrzymała nagrody i wyróżnienia na prestiżowych konkursach artystycznych w tym: w Konkursie im. E. Gepperta we Wrocławiu, Konkursie Nowy Obraz Nowe Spojrzenie w Poznaniu oraz Przedwiośniu w Kielcach. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu wniosków, grantów z programów ministerialnych.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-02-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-02-01 10:42:34
Data aktualizacji:2023-02-01 10:42:35

Liczba wyświetleń strony: 344

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka