INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Medycyny Zabiegowej, z pracownią Genetyki Medycznej.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):Collegium Medicum

Data ogłoszenia:16.04.2021

Termin składania ofert: 28.05.2021

Termin rozstrzygnięcia: 08.06.2021

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs:

dr n. wet Sylwia Terpiłowska

Uzasadnienie: spełnienie wymogów konkursu przez kandydatkę, wykazanie znacząco w stosunku do pozostałych kandydatów większego dorobku naukowego oraz wielu projektów badawczych, doświadczenie we współpracy międzynarodowej a także szersze kwalifikacje zawodowe, dyplomy ukończenia 4 studiów podyplomowych.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-06-14
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-06-14 11:08:55
Data aktualizacji:2021-06-14 11:08:56

Liczba wyświetleń strony: 398

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka