Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie psychologii

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Data ogłoszenia: 16.09.2022 r.

Termin składania ofert: 15.10.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 6.09.2022 r.

Ilość etatów: 1

Ilość zgłoszeń: 7

Kandydat, który wygrał konkurs:

dr Anita Garbat

Uzasadnienie: Komisja konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi, jednogłośnie poparła kandydaturę dr Anity Garbat, która spełniła wymogi formalne oraz merytoryczne. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła dorobek naukowy wybranej kandydatki. Zatrudnienie dr Anity Garbat przyczyni się do zapewnienia ciągłości procesu kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-11-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-11-14 08:05:28
Data aktualizacji:2022-11-14 08:05:29

Liczba wyświetleń strony: 384

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka