INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra Zarządzania, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia: 15.09.2020 r.

Termin składania ofert: 16.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 26.10.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Ewa Stroińska 

Uzasadnienie: Komisja konkursowa oceniła dorobek naukowy doktor Ewy Stroińskiej jako znaczący i tematycznie jednorodny. Prowadzi badania naukowe z zakresu wirtualizacji metod i technik zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystko to przemawia za rekomendacją tej kandydatki do zatrudnienia na stanowisku adiunkta, na podstawie umowy o pracę.

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-10-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-10-29 12:13:47
Data aktualizacji:2020-10-29 12:13:48

Liczba wyświetleń strony: 588

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka