INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki

Data ogłoszenia: 13.12.2021 r.

Termin składania ofert: 18.01.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 02.02.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Maciej Rzeszut

Uzasadnienie: dokumenty złożone przez dr. Macieja Rzeszuta w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne, kandydat spełnił wymagane kryteria. Komisja pozytywnie oceniła dorobek naukowy i dydaktyczny dr. Macieja Rzeszuta i jednogłośnie poparła jego zatrudnienie.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-03-03
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-03-03 08:07:02
Data aktualizacji:2022-03-03 08:07:03

Liczba wyświetleń strony: 717

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka