INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki

Data ogłoszenia: 03.01.2020 r.

Termin składania ofert: 03.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 05.02.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Anatolij Nikitin

Uzasadnienie: dokumenty złożone przez dr. Anatolija Nikitina w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne, kandydat spełnił wymagane kryteria. Komisja pozytywnie oceniła dorobek naukowy i dydaktyczny dr. Anatolija Nikitina i jednogłośnie poparła jego zatrudnienie.

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-03-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-03-06 07:55:14
Data aktualizacji:2020-03-06 07:55:14

Liczba wyświetleń strony: 568

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka