INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w Katedrze Zarządzania

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Społecznych

 

Data ogłoszenia: 9.10.2018 r.

 

Termin składania ofert: 03.01.2019 roku
 

Termin rozstrzygnięcia: 11.01.2019 r. – Komisja Konkursowa, 18.01.2019 r. –Rada Wydziału

 

Ilość zgłoszeń: 4

 

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Magdalena Dąbkowska

 

Uzasadnienie:

Zatrudnienie Pani dr Magdaleny Dąbkowskiej jest konieczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na kierunkach studiów Ekonomia i Zarządzanie o profilu praktycznym, na stacjonarnych i niestacjonarnych formach studiów.

Pani dr Magdalena Dąbkowska ma dorobek naukowy z zakresu rachunkowości oraz finansów MSP, doświadczenie praktyczne zdobyte na stanowisku księgowej oraz doświadczenie dydaktyczne zdobyte na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Brała ponadto udział w realizacji projektów naukowo-badawczych.

Pani dr Dąbkowska ma doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania Comarch Optima i Sage Symfonia, co jest niezbędne do prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym m.in. z takich przedmiotów jak: rachunkowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, kontrola zarządcza oraz systemy informacyjne w rachunkowości i finansach.

Wysoki poziom zdobytej wiedzy oraz osiągniętych umiejętności z zakresu rachunkowości jest udokumentowane uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego przygotowanie do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego (ukończony kurs „Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych – kurs księgowości I i II stopnia”, Centrum Szkolenia Księgowych).

                                                                        

Ma symptomy dobrego pracownika naukowego w pełni przydatnego do nowych wymagań Ustawy 2.0 o Szkolnictwie wyższym.

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-19 08:14:10
Data aktualizacji:2019-02-19 08:14:10

Liczba wyświetleń strony: 985

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka