INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Katedra Krajów Europy Północnej

Data ogłoszenia: 07.12.2018 r.

Termin składania ofert: 07.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 16.01.2019 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Mirosław Wawrzyński

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa oceniając aplikacje, które wpłynęły w związku z rozpisanym konkursem uznała, że oczekiwania Katedry Krajów Europy Północnej, w największym stopniu wypełnia dr Mirosław Wawrzyński. Wynika to z doświadczenia dydaktycznego, dorobku naukowego oraz umiejętności językowych potwierdzonych stosownymi certyfikatami.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-01-18 13:28:55
Data aktualizacji:2019-01-18 13:28:56

Liczba wyświetleń strony: 966

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka