INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Zarządzania

Data ogłoszenia: 14.06.2019  r.

Termin składania ofert: 6.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 18.09.2019 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Aleksandra Zaleśna  

Uzasadnienie: Komisja konkursowa uznała, że kandydatka wyróżnia się spośród nadesłanych aplikacji znacznym dorobkiem oraz wszczętym postępowaniem habilitacyjnym.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-23 14:51:53
Data aktualizacji:2019-09-23 14:51:53

Liczba wyświetleń strony: 793

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka