Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych

Data ogłoszenia: 04.01.2021 r.

Termin składania ofert: do 10.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 23.02.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Adam Zdunek

Uzasadnienie:
Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-03-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-03-03 08:13:44
Data aktualizacji:2021-03-03 08:13:44

Liczba wyświetleń strony: 531

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka