INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 5.02.2021r.

Termin składania ofert: 5.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 25.03.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 6

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Piotr Lenart

Uzasadnienie: Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat  wykazał się stosownym dorobkiem naukowym w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie oraz dużym doświadczeniem praktycznym. Kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-03-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-03-30 12:20:22
Data aktualizacji:2021-03-30 12:20:22

Liczba wyświetleń strony: 418

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka