INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra Zarządzania, Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Data ogłoszenia: 10.06.2021 r.

Termin składania ofert: 15.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 19.07.2021 r

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Joanna Łabędzka       

Uzasadnienie: Po zapoznaniu się z dokumentami, komisja konkursowa stwierdziła, iż osiągnięcia naukowe kandydatki przejawiają duży potencjał do rozwoju w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości W prawdzie w okresie ostatnich trzech latach przedłożyła do publikacji jedną pracę autorską w wydawnictwie spoza wykazu czasopism punktowanych, jednak już jej aktywność projektowa w tym czasie jest imponująca i co więcej wykazuje silne tendencje do jej kontynuowania (co ustalono w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej). Kandydatka brała aktywny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów. Komisja konkursowa rekomenduje kandydaturę dr Joanny Łabędzkiej do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

 

metryczka

Wytworzył:Monika Surowiec
Data wytworzenia:2021-07-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-07-21 14:00:12
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2022-02-09 10:03:30

Liczba wyświetleń strony: 726

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka