INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Data ogłoszenia: 12.10.2022 r.

Termin składania ofert: 14.11.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  20.01.2023 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania komisja konkursowa postanowiła nie rekomendować Władzom Uczelni żadnego kandydata.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-02-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-02-01 10:45:08
Data aktualizacji:2023-02-01 10:45:08

Liczba wyświetleń strony: 273

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka