INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych,  Katedra Ekonomii i Finansów (zatrudnienie w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim)

Data ogłoszenia: 17.11.2020  r.

Termin składania ofert: 16.12.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 13.01.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydaci, którzy wygrali konkurs: dr Anetta Zielińska, dr Małgorzata Białas-Szymańska, dr Jakub Grabowski

 

Uzasadnienie:. Kandydaci posiadają stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.  Posiadają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu finansów i bankowości.

Komisja Konkursowa postanowiła pozytywnie zaopiniować w/w kandydatów na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Finansów (zatrudnienie w Filii w Piotrkowie Trybunalskim).

Kandydaci spełniają wszelkie wymogi formalne i merytoryczne zgodnie z wymogami ogłoszeniodawcy.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-01-18
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-01-18 13:22:36
Data aktualizacji:2021-01-18 13:22:37

Liczba wyświetleń strony: 485

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka