INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia:  12.08.2022 r.

Termin składania ofert:  12.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  20.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Kazimierz Borkowski

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wymagania określone w warunkach konkursu dotyczące posiadanego dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycznych oraz ocenę przydatności kandydata na proponowane stanowisko badawczo-dydaktyczne w zakresie potrzeb kadrowych jednostki, postanowiła zarekomendować do zatrudnienia na stanowisku adiunkta kandydaturę dra Kazimierza Borkowskiego.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-09-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-09-29 13:25:39
Data aktualizacji:2022-09-29 13:25:40

Liczba wyświetleń strony: 409

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka