INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na  stanowisko  adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki

Data ogłoszenia: 20.12.2022 r.

Termin składania ofert: 24.01.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 1.02.2023 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs:  brak

Uzasadnienie: dokumenty złożone przez kandydata w postępowaniu konkursowym spełniały wymagania formalne, lecz kandydat nie spełniał wymagań merytorycznych, w szczególności  kandydat nie spełniał warunku posiadania dorobku naukowego w dyscyplinie matematyka udokumentowanego pracami, w ostatnich 5 latach kalendarzowych, w punktowanych czasopismach lub monografiach, wystąpieniami na konferencjach i czynnym udziałem w życiu naukowym w dyscyplinie matematyka.  

Komisja Konkursowa w głosowaniu tajnym postanowiła nie rekomendować Władzom Uczelni zatrudnienia kandydata.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-03-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-03-29 12:42:26
Data aktualizacji:2023-03-29 12:42:26

Liczba wyświetleń strony: 227

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka