Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 o wynikach konkursu

 

 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Filia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia: 30.07.2019 r.

Termin składania ofert: do 29.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 08.01.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 6

Kandydat, który wygrał konkurs: nie wyłoniono kandydata

Uzasadnienie: na podstawie złożonych dokumentów Komisja Konkursowa uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia określonych wymogów formalnych i merytorycznych.

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-16 11:04:00
Data aktualizacji:2020-01-16 11:04:00

Liczba wyświetleń strony: 803

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka