INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Data ogłoszenia: 29.10.2021 r.

Termin składania ofert: 29.11.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 07.12.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Magdalena Trojak

Uzasadnienie: Kandydatka przedstawiła udokumentowany dorobek naukowy w zakresie biochemii i fizjologii roślin, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni w dyscyplinie nauki biologiczne.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-12-08
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-12-08 08:59:25
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2022-02-09 09:54:41

Liczba wyświetleń strony: 401

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka