INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Zakład Języka, Literatury i Kultury Angielskiej

 

Data ogłoszenia: 26.01.2022 r.

Termin składania ofert: 26.02.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 03.03.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

Uzasadnienie: Komisja po zapoznaniu się z dokumentami uznała, że żadna kandydatura nie spełnia wymogów merytorycznych. Dlatego Komisja postanowiła nie rekomendować Władzom Uczelni kandydata na stanowisko adiunkta.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-03-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-03-11 13:51:54
Data aktualizacji:2022-03-11 13:51:54

Liczba wyświetleń strony: 363

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka