INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko adiunkta  (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)  w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia: 17.05.2022 r.

Termin składania ofert: 20.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  29.06.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Małgorzata Ziółek–Sowińska

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę wykształcenie (w tym przede wszystkim dyscyplinę naukową, w zakresie której kandydatka uzyskała stopień naukowy doktora), doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy, postanowiła zarekomendować do zatrudnienia na stanowisku adiunkta kandydaturę dr Małgorzaty Ziółek–Sowińskiej.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-07-08
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-07-11 08:34:44
Data aktualizacji:2022-07-11 08:34:44

Liczba wyświetleń strony: 377

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka