INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w Instytucie Nauk Pedagogicznych, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Społecznych

 

Data ogłoszenia: 25.04.2019

 

Termin składania ofert: 19.06.2019 r.

 

Termin rozstrzygnięcia: 01.07.2019 r. –  Komisja Konkursowa,

                                       01.07.2019 r. – Rada Wydziału

 

Ilość zgłoszeń: 3

 

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Beata Ciupińska

 

Uzasadnienie:

Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-15 12:47:38
Data aktualizacji:2019-07-15 12:47:39

Liczba wyświetleń strony: 708

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka