INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Społecznych

 

Data ogłoszenia: 27.03.2019

 

 

Termin składania ofert: 06.05.2019 r.
 

Termin rozstrzygnięcia: 25.06.2019 r. –  Komisja Konkursowa,

                                       01.07.2019 r. – Rada Wydziału

 

Ilość zgłoszeń: 13

 

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Joanna Werner

 

Uzasadnienie:

 

Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-07-15 12:51:13
Data aktualizacji:2019-07-15 12:51:13

Liczba wyświetleń strony: 806

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka