INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych,  Katedra Ekonomii i Finansów (zatrudnienie w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim)

Data ogłoszenia: 01.07.2020  r.

Termin składania ofert: 15.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 24.09.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Wojciech Starzyński

 

Uzasadnienie:. Kandydat posiada stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse”.  Posiada odpowiedni dorobek naukowy z zakresu finansów i bankowości.

Komisja Konkursowa postanowiła pozytywnie zaopiniować w/w kandydata na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii i Finansów (zatrudnienie w Filii w Piotrkowie Trybunalskim).

Kandydat spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne zgodnie z wymogami ogłoszeniodawcy.

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-09-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-25 14:09:59
Data aktualizacji:2020-09-25 14:10:00

Liczba wyświetleń strony: 401

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka