Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta z zakresu prawa karnego procesowego i/lub materialnego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych

Data ogłoszenia: 19.08.2022 r.

Termin składania ofert: do 16.09.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 27.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 7

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Zbigniew Mierzejewski

Uzasadnienie:
Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-11-10
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-11-14 08:03:09
Data aktualizacji:2022-11-14 08:03:10

Liczba wyświetleń strony: 297

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka