INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Zarządzania, Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Data ogłoszenia: 1.08.2023  r.

Termin składania ofert: 1.09.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20.09.2023 r.

Ilość zgłoszeń: 9

W trakcie postepowania jeden kandydat zrezygnował, jeden nie spełnił kryteriów formalnych.

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Patrycja Łucak

Uzasadnienie: W toku postępowania kwalifikacyjnego komisja konkursowa stwierdziła, iż kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Kandydatka wykazała się znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć i wykazała umiejętności użyteczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-10-05
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-10-05 14:31:21
Data aktualizacji:2023-10-05 14:31:21

Liczba wyświetleń strony: 861

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka