INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

 

Konkurs na stanowisko: asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w dyscyplinie ekonomii i finansów

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Data ogłoszenia: 09.02.2022 r.

Termin składania ofert: 11.03.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  25.03.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

 

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami uznała, że kandydatura nie spełnia wymogów merytorycznych, dlatego Komisja postanowiła nie rekomendować Władzom Uczelni kandydata na stanowisko asystenta.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-05-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-05-13 10:10:16
Data aktualizacji:2022-05-13 10:10:17

Liczba wyświetleń strony: 255

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka