Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie psychologii

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogiki i Psychologii

Data ogłoszenia: 1.02.2022 r.

Termin składania ofert: 1.03.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 7.03.2022 r.

Ilość etatów: 2

Ilość zgłoszeń: 7

Kandydaci, którzy wygrali konkurs:

mgr Michał Kania

mgr Anna Siudak

Uzasadnienie: Komisja konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi, jednogłośnie poparła kandydatury mgr Michała Kani oraz mgr Anny Siudak, które spełniły wymogi formalne oraz merytoryczne. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła dorobek naukowy wybranych kandydatów, który zaczęli specjalizować się w oczekiwanych przez Katedrę Psychologii kierunkach.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-03-15
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-03-15 14:13:21
Data aktualizacji:2022-03-15 14:13:22

Liczba wyświetleń strony: 647

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka