INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent lub adiunkt badawczo - dydaktyczny

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogii i Psychologii, Katedra Psychologii

Data ogłoszenia: 17.07.2023r

Termin składania ofert: 27.08.2023r.

Termin rozstrzygnięcia: 06.09.2023r.

Ilość etatów: 2

Ilość zgłoszeń: 16

Kandydaci, którzy wygrali konkurs: mgr Piotr Janeczek, mgr Paweł Kosowski

Uzasadnienie: Komisja konkursowa, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi, jednogłośnie poparła kandydatury mgr Piotra Janeczka oraz mgr Pawła Kosowskiego, którzy spełnili wymogi formalne oraz merytoryczne. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła ich dorobek naukowy i dydaktyczny. Posiadane kompetencje
i predyspozycje do skutecznego realizowania zadań, planowanych jako zakres obowiązków na proponowanym stanowisku pracy przyczyni się do zapewnienia ciągłości kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-09-21
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-09-21 14:52:26
Data aktualizacji:2023-09-21 14:52:26

Liczba wyświetleń strony: 836

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka