Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 o wynikach konkursu

 

 

Konkurs na stanowisko: asystenta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Data ogłoszenia: 07.01.2019 r.

Termin składania ofert: do 31.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 14.02.2019 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Marta Nowocień

Uzasadnienie: dr Marta Nowocień jako jedyna spełniła podstawowe kryterium konkursu, a mianowicie posiada stopień doktora nauk prawnych. Ponadto dr Marta Nowocień legitymuje się wyróżniającym się dorobkiem naukowym, w tym opublikowaną w 2017 r. monografią wydaną przez jedno z najlepszych wydawnictw prawniczych (Wolters Kluwer Polska - obecnie znajdujące się na ministerialnej liście za 80 pkt.). Dr Marta Nowocień wykonuje zawód notariusza, co będzie mieć istotne znaczenie w procesie kształcenia na kierunku o profilu praktycznym, na którym szereg zajęć specjalistycznych dotyczy szeroko rozumianego prawa obrotu nieruchomościami.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-19 13:38:36
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-19 13:39:01

Liczba wyświetleń strony: 866

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka