INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Data ogłoszenia: 7.12.2019  r.

Termin składania ofert: 30.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 6.02.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 7

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Michał Jas   

Uzasadnienie: Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat  wykazał się stosownym dorobkiem naukowym w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne.

 

metryczka

Wytworzył:Ewa Wilczkowska
Data wytworzenia:2020-02-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-02-12 08:00:24
Data aktualizacji:2020-02-12 08:00:25

Liczba wyświetleń strony: 873

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka