INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania

Data ogłoszenia: 23.09.2020 r.

Termin składania ofert: 23.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 26.10.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Ludwik Pisarski

Uzasadnienie: Stwierdzone w toku postępowania kwalifikacyjnego kompetencje mgr. Ludwika Pisarskiego stwarzają realne podstawy do rekomendowania jego kandydatury do zatrudnienia na stanowisku asystenta. Jego zainteresowania aktualnymi problemami na styku zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości strategicznej – o czym świadczy przedłożony zarys koncepcji rozprawy doktorskiej – pozwalają oczekiwać, że rozwój jego kariery naukowej wpisze się w obszar eksploracji naukowej prowadzonej z powodzeniem przez pracowników Katedry Zarządzania.

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-10-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-10-29 12:14:53
Data aktualizacji:2020-10-29 12:14:53

Liczba wyświetleń strony: 620

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka