Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystent

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych

Data ogłoszenia: 03.02.2021 r.

Termin składania ofert: do 02.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 05.03.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Martyna Baran-Kurasiewicz

Uzasadnienie:
Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-03-11
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-03-11 12:37:59
Data aktualizacji:2021-03-11 12:38:00

Liczba wyświetleń strony: 626

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka