INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: asystenta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 1.07.2022  r.

Termin składania ofert: 2.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.09.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Wojciech Strąk    

Uzasadnienie: Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat  spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne. Zainteresowania badawcze pana mgr Wojciecha Strąka są zgodne z profilem działalności Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-09-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-09-29 13:22:56
Data aktualizacji:2022-09-29 13:22:57

Liczba wyświetleń strony: 421

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka