INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Data ogłoszenia: 15.10.2018 r.

Termin składania ofert: 15.11.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia: 21.11.2018 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Adam Jarubas

Uzasadnienie: Komisja konkursowa wypowiedziała się jednoznacznie w sprawie oceny złożonych na konkurs dokumentów, które spełniając wymogi formalne różniły się stopniem spełniania poszczególnych kryteriów konkursowych. Z dokonanej analizy wynika, że przy porównywalnym dorobku naukowym największe doświadczenie w pracy samorządowej posiada dr Adam Jarubas co przemawia za rekomendacją tego kandydata i zatrudnieniem z dniem 01 grudnia 2018 r., na stanowisku adiunkta, na podstawie umowy o pracę.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-03 09:06:11
Data aktualizacji:2018-12-03 09:06:12

Liczba wyświetleń strony: 1044

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka