Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt  - dwa stanowiska

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych (miejsce świadczenia pracy dydaktycznej Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim)
 

Data ogłoszenia:  25.01.2021 r.

Termin składania ofert: do 23.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 25.02.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydaci którzy wygrali konkurs: 1. dr Anna Niedbała

                                                           2. dr Anna Mlostoń-Olszewska

Uzasadnienie:
Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż w/w kandydaci spełniają wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: profesor Uczelni

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych (miejsce świadczenia pracy dydaktycznej Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim)
 

Data ogłoszenia:  25.01.2021 r.

Termin składania ofert: do 23.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 25.02.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat który wygrał konkurs:  Dr hab. Katarzyna Karolina Dunaj

Uzasadnienie:
Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-03-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-03-03 08:11:56
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-03-03 08:14:43

Liczba wyświetleń strony: 507

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka